L.E.M Sh.P.K!

Berat, Albania.

Internet

Cilesia e internetit
per 6-mujorin
e fundit.

Shiko Te Dhenat
Telefoni

Cilesia e telefonise
per 6-mujorin
e fundit.

Shiko Te Dhenat